web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2019

Dato Kl. Stad Møterom
11.03.2019 10:00 Volda rådhus Voldsfjorden 1.etg (rom 144)
11.03.2019  12:30  Grodås  Kommunestyresalen 
 09.05.2019  13:00  Volda rådhus   Helgehornet 3.etg
02.10.2019 11:15 Volda rådhus  Voldsfjorden 1.etg (rom 144)

Saksdokument og protokollar

Møte 04-19 02.10.2019

Innkalling og sakliste

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 18/19 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/19 Meldingar

Sak 20/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 21/19 Evaluering av kontrollutvalet

Sak 22/19 Budsjett for kontrollutvalet 2020

Sak 23/19 Revisjonsplanlegging 2019 - Finansiell revisjon

Sak 24/19 Selskapskontroll av VØR IKS

Delrapport 1 - Eigarskapskontroll

Delrapport 2 - Etterleving av sjølvkostprinsippet 

Møteprotokoll 

 

Møte 03-19 - 09.05.2019 

Innkalling og sakliste 

Sak 10/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 11/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte 

Sak 12/19 Meldingar

Sak 13/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019

Sak 14/19 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2018

Sak 15/19 Kommunerekneskapen med årsmelding 2018

- Revisjonsmelding 

- Årsrekneskap 2018

- Årsmelding 2018 (side 1-39)

-Årsmelding 2018 (side 40-93)

Sak 16/19 Sjukefråvær - Orientering 

Møteprotokoll 

 

Møte 02-19 - 11.03.2019

Innkalling og sakliste

Møtebok

 

Møte 01-19 - 11.03.2019

Innkalling og sakliste

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/19 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte 

Sak 03/19 Meldingar

Sak 04/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2018 

Sak 05/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018

Sak 06/19 Møteplan for kontrollutvalet 2019

Sak 07/19 Kontrollrapport - Årsrapport 2018 - skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 08/19 Gjennomgang av møteprotokollar 2019 

Sak 09/19 Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tenesteyting Heimesjukepleie

Møteprotokoll

 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257