web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
31.01.2018 13.00 Volda rådhus  144 
12.03.2018 10.30 Volda rådhus Voldsfjorden 
12.03.2018 12.30 Hornindal rådhus  
15.05.2018 13.00 Volda rådhus  137 
20.09.2018 13.00 Volda rådhus  144 
28.11.2018 10.30 Volda rådhus  144 
28.11.2018 12.30 Volda rådhus 144

Saksdokument og protokollar

Møte 07-18 - 28.11.2018 Fellesmøte med kontrollutvalet i Hornindal 

Innkalling og sakliste

Protokoll

 

Møte 06-18 - 28.11.2018

Innkalling og sakliste

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 33/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 34/18 Gjeomgang av møteprotokollar 2018

Sak 35/18 Meldingar

Sak 36/18 Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Sjølvkost vatn og avløp

Sak 37/18 Selskapskontroll VØR IKS - Plan

Sak 38/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 39/18 Orientering om implementering av GDPR

Sak 40/18 Økonomirapport 2. tertial 2018 og finansrapportering 2018 - 2. tertial 

Protokoll

 

Møte 05-18 - 20.09.2018

Innkalling og sakliste

Sak 24/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 25/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 26/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 27/18 Meldingar

Sak 28/18 Budsjett for kontrollutvalet 2019

Sak 29/18 Orientering arbeidsgjevarkontroll

Sak 30/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tidleg innsats

Sak 31/18 Revisjonsplanlegging 2018 - Finansiell revisjon

Protokoll

 

Møte 04-18 - 15.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 21/18 Meldingar

Sak 22/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 23/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding

Protokoll

 

Møte 03-18 - 12.03.2018

Innkalling og sakliste

Møteprotokoll

 

Møte 02-18 - 12.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 12/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/18 Meldingar

Sak 14/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 15/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 16/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 17/18 Orienteringar frå råd

Møteprotokoll

 

Møte 01-18 - 31.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Sjukefråvær - Orientering

Sak 07/18 PPT - Orientering

Sak 08/18 Meldingar

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257