web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
29.03.2017 13.00 Volda rådhus   137 Dalsfjorden
03.05.2017 13.00 Volda rådhus  144 Voldsfjorden 
19.06.2017 10.00 Volda rådhus  144 Voldsfjorden
19.06.2017 12.00 Volda rådhus 144 Voldsfjorden
20.09.2017 13.00 Volda rådhus  Helgehornet 
25.10.2017 13.00 Volda rådhus  137 Dalsfjorden 
29.11.2017 13.00  Volda rådhus  Helgehornet

Saksdokument og møteprotkollar

Møte 07-17 - 29.11.2017

Innkalling og sakliste

Sak 41/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 42/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 43/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 44/17 Meldingar

Sak 45/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 46/17 Tertialrapport 2017

Protokoll

 

Møte 06-17 - 25.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 35/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 36/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 37/17 Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt

Sak 38/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 39/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding

Sak 40/17 Orientering frå Rådmannen - Investeringsprosjekt 2017

Møteprotokoll

 

Møte 05-17 - 20.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 27/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 28/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 29/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 30/17 Meldingar

Sak 31/17 Offentlegheit i kommunal sektor

Sak 32/17 Brutto og netto budsjettering 

Sak 33/17 Revisjonsplanlegging 2017 - Finansiell revisjon

Protokoll

 

Møte 04-17 - 19.06.2017 Fellesmøte med Hornindal kontrollutval

Innkalling

Møteprotokoll

 

Møte 03-17 - 19.06.2017

Innkalling og sakliste

Sak 19/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 21/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 22/17 Meldingar

Sak 23/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport barnevern - Volda kommune

Sak 24/17 Tilsynsrapport frå helsetilsynet - Tvungen helsehjelp

Sak 25/17 Orientering - Arbeid med etikk i kommunen

Sak 26/17 1.Kvartalsrapport 2017

Møteprotokoll

 

Møte 02-17 - 03.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 13/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 14/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 15/17 Meldingar

Sak 16/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 17/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

                 Vedlegg 1: Årsmelding 2016

                 Vedlegg 2: Rekneskap 2016

Sak 18/17 Val av revisor til fellesnemnda 

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 29.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar

Sak 06/17 Kontrollrapport - Årsmelding 2016 skatteoppkrevjarfunksjonen 

Sak 07/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet - sjølvkost vatn og avløp

Sak 08/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 09/17 Møteplan 2017

Sak 10/17 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Sak 11/17 Kommunesamanslåing Volda-Hornindal

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257