web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2014

 Dato        Kl               Stad             Møterom

26.02     13.00     Volda rådhus      Møterom C

07.05     13.00     Volda rådhus      Møterom C          Går ut

22.05     11.45     Volda rådhus      Møterom C          

01.10     13.00     Volda rådhus      Møterom C          

04.12     12.30     Volda og Ørsta reinhaldsverk, Hovdebygda

Saksdokument og protokollar

Møte 04-14 - 04.12.2014

Innkalling og sakliste

Sak 30/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 31/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 32/14 Meldingar

Sak 33/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 34/14 Orientering om VØR

Sak 35/14 2. tertialrapport 2014

Sak 36/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Innkjøp Volda kommune

Sak 37/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 38/14 Mulig forvaltningsprosjekt

Protokoll

 

Møte 03-14 - 01.10.2014

Innkalling og sakliste

Sak 19/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 20/14 Godkjenning av møterprotokollen frå siste møte

Sak 21/14 Meldingar

Sak 22/14 Gjennomgang av møterprotokollar 2014

Sak 23/14 Budsjett for kontrollutvalet 2015

Sak 24/14 Revisjonsstrategi 2014 - finansiell revisjon

Sak 25/14 1. tertialrapport 2014

Sak 26/14 Samarbeidsavtale med revisjonen

Sak 27/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Konsekvensar av manglande vedlikehald av bygg i Volda kommune

Sak 28/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Gjennomgang stillingar, stillingsheimlar, bruk av overtid og konsulenthjelp i Volda kommune

Sak 29/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring og budsjettoppfølging i Volda kommune

Protokoll

 

Møte 02-14 - 22.05.2014

Innkalling og sakliste

Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 12/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 13/14 Meldingar

Sak 14/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 15/14 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2013

Sak 16/14 Kommunerekneskapen med årsmelding 2013

Sak 17/14 Ymse

Sak 18/14 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt - Vurdering av innkjøpspraksis

Protokoll

 

Møte 01-14 - 26.02.2014

Innkalling og sakliste

Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/14 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/14 Meldingar

Sak 04/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2013

Sak 05/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014

Sak 06/14 Årsmelding for kontrollutvalet 2013

Sak 07/14 Møteplan

Sak 08/14 Mulige saker

Sak 09/14 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak 10/14 Kontrollrapport - Årsrapport 2013 skatteoppkrevjarfunksjonen

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257