web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2013

  Dato                 Kl                    Stad                    Møterom

 27.02             13:00              Rådhus 2                   Rokken

 15.05             13:00              Rådhuset             Møterom C, 3. etg.             Flytta til 29.05

 29.05             13:00              Rådhuset             Møterom C, 3.etg.

 04.09             13:00              Rådhuset             Møterom A, 1. etg.

 18.10             12:00              Rådhuset             Møterom C, 3.etg.

 06.11             13:00              Rådhuset             Møterom A, 1. etg.            Går ut

 04.12             13:00              Rådhuset             Møterom A, 1. etg.

Saksdokument og protokollar

Møte 01-13 - 27.02.13

Innkalling, sakliste og sak 01/13 - 06/13

Sak 07/13

Sak 08/13 - 11/13

Protokoll

 

Møte 02-13 - 29.05.13

Innkalling,sakliste - sak12-17

Protokoll

 

Møte 03-13 - 04.09.13

Innkalling, sakliste og sak 18/13 - 25/13

Protokoll

 

Møte 04-13 - 18.10.13

Innkalling, sakliste og sak 26/13 - 29/13, 31/13

Sak 30/13 - Vert ettersendt

Protokoll

 

Møte 05-13 - 04.12.13

Innkalling, sakliste og sak 32/13 - 36/13

Sak 37/13

Sak 38/13 og 39/13

Protokoll

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Til kommunestyret

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257