web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Forvaltningsrevisjonsrapportar / prosjekt

Hareid

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 - Økonomisk sosialhjelp Hareid - Sande - Ulstein

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Innkjøp kommunalteknikk og VAR

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Sjølvkost vatn og avløp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 - Spesialundervising grunnskulen 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Barnevern 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Økonomistyring og budsjettoppfølging 

 

Herøy

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 - Sjølvkost avløp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Tenesteyting i heimesjukepleia

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Tilsyn og oppfølging barnevern 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Spesialundervising i grunnskulen

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2013 - Konsekvens av manglande vedlikehgald av kommunale bygg

 

Sande

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 - Innkjøp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Tenesteyting i heimesjukepleie

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 - Spesialundervising grunnskulen

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Økonomisk rapportering

 

Stad

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 - Rutinar for anbod og innkjøp

 

Selje 

Forvaltningsrevisjonsrapport 2016 - Offentlege innkjøp - investering

Forvaltningsgsrevisjonsrapport 2016 - Offentlege innkjøp - drift

Forvaltningsrevisjonsrapport 2015 - Samhandlingsreforma folkehelsearbeidet i kommunane

 

Ulstein

Forvaltningsrevisjonsrapport 2019 - Innkjøp

Forvaltningsrevisjonsrapport 2018 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsrapport 2016 - Vatn og avløp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Innkjøp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 - Omsorgsløn 

 

Vanylven

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Tenesteyting i heimesjukepleie

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 - Vatn og avløp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Spesialundervising grunnskulen

 

Volda

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Tenesteyting i heimesjukepleia

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Sjølvkost vatn og avløp 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 - Spesialundervising grunnskulen

 

Vågsøy

Forvaltningsrevisjonsrapport 2016 - Offentlege innkjøp - investering

Forvaltningsgsrevisjonsrapport 2016 - Offentlege innkjøp - drift

Forvaltningsrevisjonsrapport 2015 - Samhandlingsreforma folkehelsearbeidet i kommunane 

Forvaltningsrevisjonsrapport 2013 - Vedlikehald av kommunal eigedomsmasse i Vågsøy kommune

 

Ørsta

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 - Tilleggsløyvingar - Investering

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019 - Tenesteyting i heimesjukepleie

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 - Tidleg innsats

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Barnevern

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2016 - Vatn og avløp

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2015 - Spesialundervising grunnskulen 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014 - Pleie og omsorg

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257